Connect with us

Hírek

Október 1-jén, Szent Ecsmiadzinban különleges imarendet tartottak Arcah és Arcah örményei támogatására Őszentsége II. Garegin Minden Örmények Katolikosz- Pátriárkája elnökletével.

Published

on

A nemzeti ima alkalmából kihozták a Szent Geghardot (Dárdát) az Istentiszteletre és a hívek áldására. A szertartás során Minden Örmények Katolikosz- Pátriárkája Örményország és Arcah világát, valamint a jelenlévő híveket Szent Gegharddal áldotta meg.
Az ima végén elküldte patriarchális üzenetét az egész örmény népnek. Mindannyiunk lelke tele van végtelen fájdalommal és mély aggodalommal. Örmény nemzetem nehéz és riasztó napokat él át.
Ma Ecsmiadzinban és diaszpóra szerte az örmény templomokban egyesülve imádkozunk az Arcahi testvéreinkért, akik szörnyű szenvedésnek és embertelen nélkülözésnek voltak kitéve, és a kivándorlás útjára léptek. Arcah világa elnéptelenedik, a szent föld ismét árván marad az örményektől.
Erre a nemzeti tragédiára, és a világ nem megfelelő reakciója Azerbajdzsán agresszív, népirtó akcióira, az Örmény Köztársaság hatóságainak Arcah iránti politikája és népünk megosztottsága Arcah elvesztéséhez vezetett.
Ma az Örmény Köztársaság is ugyanezzel a fenyegetéssel néz szembe. A szuverenitás és az államiság elvesztésének veszélyeiről nyíltan beszélnek. A biztonsági kihívások, a területi veszteségek, a nyilvánvaló kényszer melletti béketeremtés folyamatában megmutatkozó sietség, valamint a kormánynak a nyilvánossággal való kommunikációjának módjai bizalmatlan légkört teremtettek. Arra kérjük az államférfiakat, hogy ne szítsanak gyűlöletet, és ne gyengítsék a népet új választóvonalakkal, kiegyensúlyozatlan szavakkal és kifejezésekkel. A fennálló problémák méltó megoldása, az anyaország kilábalásának ebből a veszélyes helyzetből józan fellépésre, a geopolitikai realitások helyes felmérésére és nemzetünk minden szakértői potenciáljának és tapasztalatának felhasználására van szükség, nehogy újabb veszteségekbe sodorja hazánkat. Az Arcahi véres háború arról tanúskodik, hogy az ellenség agresszív törekvései ellenőrizhetetlenek, és nincs megkülönböztetés az eszközök megválasztásában.
Arra buzdítjuk a nemzeti, vallási, közéleti és politikai struktúrákat, hogy egyesítsék népünket, hogy szembenézzenek a jelenlegi nehéz kihívásokkal, és egységesen cselekedjenek országunk jövőjének szavatolásáért.
Kedves emberek. A fenyegetésekkel szemben nemzeti összetartozásunk és összetartásunk elengedhetetlen, mert az egységben van a mi erőnk, az egységben van az út a közelgő katasztrófa megelőzésére. Éljünk és cselekedjünk szeretettel, annak tudatában, hogy veszteségeink fájdalmát eredményekké változtatjuk, akaratunkat és lelkületünket a nemzeti élet valódi felébredésévé, az anyaország és a nép jogainak védelmében összetartó erővé alakítsuk. Tegyünk tanúságot életünkkel az anyaország, a nemzet és az évszázadok óta ápolt független államiságunk iránti igaz odaadásról.
Igaz, hitünket, reményünket, hazaszeretetünket és a nemzet iránti odaadásunkat soha nem lehet megölni.
Az országos ima Arcahért nem a reménytelenség imája, nem a bánat imája, hanem a remény és a vigasztalás, az ébredés és a feltámadás imája.
Ez az országos imádság, egyesítsen bennünket, mint Isten saját népét, a nemzet és a honfitársak megerősítésének egy és ugyanazzal a víziójával.
Ez a pillanat egyben alkalom arra is, hogy átgondoljuk életünket, eltávolítsuk magunkból a hazafi-ellenes jelenségeket, kijavítsuk a hibákat, hiányosságokat, hogy megerősödjünk nemzetként, államként és egyházként. Hazánk felbecsülhetetlen értékű szimbóluma, Arcah világa a miénk és a szívünkben van.
Imádkozzunk együtt Arcah népéért, legyünk kedvesek és támogassuk száműzött testvéreinket, vigasztaljuk őket fájdalmaikban és gondjaikban.
Arcah szeretett gyermekei, legyetek erősek és kitartóak maradjatok megingathatatlanok hitetekben. Tartsátok életben Arcah és őshonos örökségetek iránti szereteteteket örökké.
A nemzeti imanapon, Arcahi gyermekeink támogatására, az örmény templomokban szent ereklyéket helyeznek el istentiszteletre érkező hívek számára.
Szent Ecsmiadzinban az érkező zarándokok számára a Szent Geghardot mutatjuk Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus szörnyű szenvedésének és győzelmes feltámadásának jeleként. A Szent Geghard erejével népünk túlélte a katasztrófákat, a mészárlásokat és a népirtást, megőrizte hitét a reménytelenségbe. Megerősítette a reményt a hitetlenségben, és a jó iránti szeretetet a gonosz elleni harcba fordította.
Ezzel a bizalommal küldjük imánkat Istenhez, mondván: „Uram Isten, add áldásodat, és ments meg minket a veszélyektől és megpróbáltatásoktól. Adj erőt, hogy ellenálljak a gonosz támadásainak, hogy felülemelkedjek az ütéseken. Tartsa égve életünkben a feltámadás mennyei fényét, és őrizzen meg minket Szent Jogod oltalma alatt. Tartsd gondodat és áldd meg Arcahból származó testvéreinket, akik mindig hűségesek hozzád, akik deportálástól szenvednek és nehézségeken mennek keresztül. Adj békét a honvédelemért elhunytak lelkének, a sebesülteknek és szenvedőknek gyógyulást, fogságba esett gyermekeinknek pedig szabadságot.
Jóságos és mindenható Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet, hogy akaratod szerint éljünk, és békét kérjünk az egész világnak és hazánknak, jólétet és biztonságot népünknek szerte a világon, állandóan dicsőítve Szentháromságodat.
Üdvözítő Urunk kegyelme, szeretete és békéje legyen velünk és mindenkivel ma és mindig és mindörökké. Ámen.”

Cikket írta: Lala Hayrapetyan (2022-1-HU01-ESC51-VTJ-000080624)

Fotókat készítette: Tatevik Muradyan (2022-1-HU01-ESC51-VTJ-000080624)

Continue Reading

Hírek

„AZnavour – 100”

Published

on

Hat év óta először az játszotta az URARTU Örmény Színház az AZnavour-t. Új színekkel, szereplőkkel, zenékkel és egy vadonatúj gramofonnal bővült az ünnepi előadás, amelyet a sanzonkirály születésének 100. évfordulója alkalmából újítottunk fel. Köszönjük a Jelenlét Fesztivál szervezőinek a csodálatos lehetőséget, hogy minden évben méltó helyen, a Nemzeti Színház színpadán mutathatjuk be aktuális darabjainkat.

Frissítés: Örömteli hír, hogy a Jelenlét Nemzetiségi Színházi Fesztivál záróelőadását követően átadták a Gergely László Vándordíjat, melyet a Nemzetiségi Színházi Szövetség alapított. 2024-ben a díjat színházunk, a fennállásának 10. évfordulóját is ünneplő Urartu Örmény Színház kapta.

Cikket írta: Grigor Muradyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

Fotókat készítette: Syuzanna Hakobyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

Continue Reading

Hírek

Örmény Családi Piknik

Published

on

Idén gyereknapra esett az Örmény Családi Piknik, így minden eddiginél nagyobb ugrálóvárakat állítottunk, hogy még nagyobb tere legyen az ugra-bugrálásnak. Rekordszámú résztvevővel, finom falatokkal, arcfestéssel, élő jegesmedvével, mesefigurákkal, rengeteg játékkal, zenével, örmény tánccal az eddigi legsikeresebb családi piknikünket tartottuk vasárnap a Bókay-kertben. Vendégeink voltak a Karabahból elmenekült, Magyarországra került családok és gyermekeik is. Köszönjük a szervezést és a támogatást az Országgyűlés Örmény Nemzetiségi Szószólójának, a XVIII. kerületi Örmény Önkormányzatnak, az Örmény Kultúráért Alapítványnak, az Örmény Fiatalokért Egyesületnek, a Kispesti Örmény Önkormányzatnak, az édes finomságokat a Marlenkának, az arcfestést a Kőbányai Örmény Önkormányzatnak, a színpadot és zenés műsort az Urartu Örmény Színháznak, az Örmény Kulturális Központnak, az Erdélyi Örmény Kulturális Központnak és az Országos Örmény Önkormányzatnak. Külön köszönet a fáradhatatlan nyársforgatásért és vendéglátásért a program sikeres megvalósításához nyújtott segítségért.

Cikket írta: Grigor Muradyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

Fotókat készítette: Syuzanna Hakobyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

Continue Reading

Hírek

Más megvilágításba került az örmény genocídium

Published

on

Más megvilágításba került az örmény genocídium. Az áttörést az hozta meg, hogy kutathatóvá vált a vatikáni levéltár genocídiummal kapcsolatos dokumentumokat őrző részlege. Az itt fellelt bizonyítékok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Ittihad, az ifjú törökök mozgalma már 1910 környékén terveket szőtt a népirtásra, melynek elsősorban vallási, etnikai és nacionalista alapja volt. A mozgalom követői az Oszmán birodalom gyengeségéért a sokszínű, soknemzetiségű és vallásilag is megosztott társadalmat okolta. Megoldásnak a keresztény örménység megsemmisítését tartotta, ám a megvalósításig egészen az első világháborúig várni kellett. Április 22-én megemlékezést tartottak az Örmény Genocídium 109. évfordulóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Armenológiai Tanszék, őexcellenciája, Ashot Smbatyan, Örményország magyarországi nagykövete, az Országos Örmény Önkormányzat és Akopjan Nikogosz, Országgyűlés Örmény Szószólójának szervezésében. Ez alkalomból hangzott el Dr. h.c. Michael Hesemann történész előadása a vatikáni levéltárban végzett kutatás eredményeiről. Az emlékező beszédeket Tehmine Schaeffer Operaénekes/ szoprán, Jacqueline Kopacinski, hegedű, Peter Ilyavsky, cselló Tobias Cambensy orgona előadása fűzte össze.

 

 

Cikket írta: Grigor Muradyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

Fotókat készítette: Syuzanna Hakobyan Project code: 2023-1-HU01-ESC51-VTJ-000146422

 

Continue Reading

Trending